PAD版公共卫生服务管理系统
    发布时间: 2018-07-14 11:35    
      


【产品特点】

1.符合2017版《国家公共卫生基本服务规范》;

2.
完整的群体人群公共卫生上报服务管理;

3.
现场录像、留影,数字签名等留证辅助;

4.
多种格式打印服务。

【软件界面展示】

            

                      

               


​​产品中心


  联系电话:

  +86-0755-28894227

  18948713660


  传真:

  +86-0755-28894227